Ontwerpproces

123 Architect kent drie fasen in het ontwerpproces:


1 onderzoekfase:
- haalbaarheid wensen opdrachtgever
- terrein (ligging, bezonning, belending,
  omgevingstijlen)
- ontwikkeling omgeving
- voorzieningen / bereik locatie2 ontwerpfase:
- p.v.e. opdrachtgever verwerken tot
  vlekkenplan
- vlekkenplan omzetten naar 1e ontwerp
- ontwerp evalueren & terugkoppeling
  naar 1e fase
- ontwerp doorontwikkelen naar definitief
  ontwerp
- welstandcommisie
- bouwaanvraag

3 bouwfase:
- werktekeningen & detailtekeningen
- toezicht.
- oplossingen aannemer toetsen aan
  het ontwerp
- budgetcontrole

Als opdrachtgever kunt u delen van dit traject voor eigen rekening nemen, zodat de kosten worden gedrukt.

<p>deze website bevat informatie over tekeningen, ontwerpen, woningen woningbouw utiliteitsbouw, restaurant / restaurants, restauranten, appartementengebouw, appartementen, appartement, hotelapartementen, villa / villa's, 3d presentaties, en is gemaakt in opdracht van 123achitect. 123 Architect is een architecten bureau dat een diversiteit aan diensten levert en kan zodoende ook worden aangemerkt als: ingenieurs bureau / ingenieurs buro , tekenbureau , 3d presentatiebureau, freelance werk. De geleverde diensten kunnen bestaan uit: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, ontwerp, ontwerpen, bouwaanvraag, bouwaanvragen, werk tekening, werktekening, werk tekeningen, werktekeningen, detail, details, detailtekening, detailtekeningen, volumestudie, volume studie, volumestudies, volume studies, 3d tekening, 3d tekeningen, 3d-tekening, 3d-tekening, rendering, renderingen, uitbouwen, uitbouwen, serre, serres, dakopbouw, dakopbouwen, verbouw, verbouwing, interieur, interieurs, landschapsontwerp, landschapsontwerpen, landschap ontwerp, landschap ontwerpen, landschapsarchitectuur<BR> de site van 123 architect maakt gebruik van frames, maar uw browser ondersteunt deze niet.</p> </BODY></CENTER>